Leczenie dietetyczne

Zalecenia dietetyczne powinny obejmować ograniczenie kaloryczności diety o 500-600 kcal/24 h w stosunku do zapotrzebowania energetycznego co daje redukcję masy ciała o 0,5 kg na tydzień, lub o 1000 kcal/24 h w stosunku do zapotrzebowania energetycznego co daje redukcję masy ciała o 1 kg na tydzień.

Diety o bardzo niskiej wartości kalorycznej VLCD (ang. Very Low Caloric Diet), dostarczające około 450-800 kcal/24 h są stosowane w przypadkach otyłości znacznego stopnia, braku lub słabych rezultatach stosowania diet niskokalorycznych, w przypadku konieczności szybkiego ubytku masy ciała (na przykład przed planowaną operacją). Dieta ta powinna być stosowana pod kontrolą lekarza.

Zapotrzebowanie energetyczne danej osoby zależy od rodzaju wykonywanej pracy, aktywności fizycznej, podstawowej przemiany materii. Podstawowa przemiana materii (PPM) u zdrowego, dorosłego człowieka wynosi 1 kcal w ciągu 1 godziny na 1kg masy ciała. PPM jest to najmniejsza spoczynkowa ilość energii, którą należy dostarczyć organizmowi. Do wyliczenia podstawowego dobowego zapotrzebowania energetycznego stosuje się odpowiednie wzory, min. wzór Harrisa – Benedicta.  Zapotrzebowanie energetyczne wyliczone z tego wzoru wyrażone jest w kilokaloriach (kcal.). Aby obliczyć całkowity wydatek energetyczny w ciągu doby TEE (ang. Total Energy Expenditure), należy pomnożyć podstawową przemianę materii przez współczynnik aktywności fizycznej PAL (ang. Physical Acitivity Level).

Wyznaczenie zapotrzebowania kalorycznego osoby dla której przygotowywana jest dieta jest to o tyle ważne, że źle dobrana do poziomu przemiany materii dieta może być niebezpieczna dla zdrowia.

powrót